“Υπερταχείες” ορθοδοντικές “θεραπείες”: Είναι ότι λάμπει χρυσός;

Στο βίντεο αυτό γίνεται μια ενημέρωση για τις λεγόμενες υπερταχείες ορθοδοντικές θεραπείες. Αποτελεί ικανή συνθήκη το “ίσιωμα” των δοντιών για ένα όμορφο χαμόγελο; Υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση που να στηρίζει ότι δημιουργείται κόκκαλο με την μέθοδο αυτή; Γιατί παρέχουν στην συντριπτική πλειοψηφία γενικοί οδοντίατροι τέτοιου είδους “θεραπείες”;

Everything you need to know about any Orthodontic Treatment Methods

The orthodontic treatment addresses orthodontic issues, and its main goal is to achieve straight teeth. There are some well-known methods of orthodontic intervention, which offer… Read More

Webinar on Invisalign biomechanical principles

On 18/03/2021, Dr. Fotis Exarchou carried out an Online Webinar on the Invisalign biomechanical principles. The seminar was carried out for the Israeli Association of… Read More

What are the two methods in cosmetic, or aesthetic, orthodontics?

Cosmetic orthodontics is all about the restoration of aesthetic problems of the teeth. It is mainly used for cases of either broken or damaged teeth. Read More