συχνές ερωτήσεις γλωσιική ορθοδοντική 6

Συχνές Ερωτήσεις για τα Γλωσσικά Σιδεράκια

Τι είναι η γλωσσική ορθοδοντική και τα γλωσσικά σιδεράκια;

Η γλωσσική ορθοδοντική ως τεχνική στηρίζεται σε αγκύλια (brackets) τα οποία τοποθετούνται στην εσωτερική επιφάνεια των δοντιών. Η μέθοδος ορθοδοντικής θεραπείας με τα σιδεράκια τα οποία τοποθετούνται στην εξωτερική επιφάνεια του δοντιού, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη γλωσσική ορθοδοντική. Με τη γλωσσική συσκευή τα αγκύλια δεν είναι ορατά κατά την ομιλία ή το χαμόγελο.

Με ποιον τρόπο διαφέρουν τα γλωσσικά σιδεράκια με τα εξωτερικά σιδεράκια;

Οι δυο ορθοδοντικές συσκευές - εξωτερική και γλωσσική - είναι εξίσου αποτελεσματικές. Η μετακίνηση των δοντιών οφείλεται στις δυνάμεις που ασκούνται σε αυτό. Είτε λοιπόν πρόκειται για εξωτερική είτε πρόκειται για εσωτερική ορθοδοντική συσκευή, για το δόντι είναι αδιάφορη η προέλευση της δύναμης. Η επιθυμητή μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί και στις δύο περιπτώσεις εξίσου αποτελεσματικά.

Μπορεί οποιοσδήποτε να βάλει γλωσσικά σιδεράκια; 

Η γλωσσική ορθοδοντική είναι κατάλληλη για κάθε ορθοδοντικό περιστατικό ανεξαρτήτου βαρύτητας. Ο μόνος περιορισμός που μπορεί να προκύψει αφορά επαγγελματίες συγκεκριμένων κλάδων. Παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι οι τραγουδιστές και οι μουσικοί οργάνων που το στόμιο τους εισέρχεται πίσω από τους άνω κοπτήρες στη στοματική κοιλότητα.

Μπορεί να επηρεαστεί η ομιλία κατά την περίοδο της ορθοδοντικής θεραπείας;

Μετά την τοποθέτηση της ορθοδοντικής συσκευής είναι πιθανό να επηρεαστεί η ομιλία του ατόμου το πρώτο διάστημα. Αυτό οφείλεται στον ερεθισμό της γλώσσας από τη συσκευή. Η χρήση εξατομικευμένων γλωσσικών συσκευών πολύ χαμηλού προφίλ από το 2004, είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό αυτού του φαινομένου. Έκτοτε η προσαρμογή στην ομιλία περιορίζεται στις πρώτες ημέρες ή το πολύ εβδομάδες σε μικρό αριθμό ατόμων.

Διαρκεί η θεραπεία Γλωσσικής Ορθοδοντικής περισσότερο από τα εξωτερικά σιδεράκια;

Αυτός ο ισχυρισμός δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Η χρονική διάρκεια της θεραπείας γλωσσικής ορθοδοντικής είναι ταυτόσημη με τη χρονική διάρκεια της θεραπείας με εξωτερικά σιδεράκια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η μετακίνηση των δοντιών προκαλείται από τις δυνάμεις που ασκούνται σε αυτά. Για ένα δόντι, λοιπόν, δεν έχει σημασία αν οι δυνάμεις που ασκούνται, εφαρμόζονται στην εξωτερική ή την εσωτερική (γλωσσική) επιφάνεια.

Συχνές Ερωτήσεις Γλωσσική Ορθοδοντική

Συχνά, ωστόσο παρουσιάζεται από ορισμένους ορθοδοντικούς ως μειονέκτημα της Γλωσσικής Ορθοδοντικής η μεγάλη χρονική διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας. Αυτό υπογραμμίζει το γεγονός ότι δε διαθέτουν ουσιαστική και πλήρη κατάρτιση για τη συγκεκριμένη τεχνική. Με αυτή την πρόφαση, λοιπόν, αποφεύγουν την ανάληψη πολύπλοκων περιστατικών αυξημένης δυσκολίας. Επιπλέον, η έλλειψη ενεργής ενασχόλησης και κατάρτισης έχει ως αποτέλεσμα και την σκόπιμη αύξηση των οικονομικών δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο, αποτρέπουν τους ενδιαφερόμενους από το να επιλέξουν τη γλωσσική τεχνική καθώς το κόστος παρουσιάζεται ιδιαίτερα “αυξημένο”. Οι εναλλακτικές σε αυτή την περίπτωση είναι τα κλασικά εξωτερικά σιδεράκια ή οι διαφανείς νάρθηκες Invisalign, οι οποίοι αποτελούν και την πιο “εύκολη” μορφή θεραπείας για έναν ορθοδοντικό. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μεθόδου Invisalign στην ιστοσελίδα μας. Στο ιατρείο μας, η ιατρική αμοιβή δεν επηρεάζεται από τη μέθοδο ορθοδοντικής παρέμβασης που θα επιλέξει ο ενδιαφερόμενος. Η διαφορά στο οικονομικό κόστος μεταξύ των εναλλακτικών μεθόδων παρέμβασης οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στο εργαστηριακό κόστος της κάθε συσκευής.

Ποιος είναι ο λόγος που ορισμένοι ορθοδοντικοί δεν προτιμούν τη γλωσσική ορθοδοντική;

Η Γλωσσική Ορθοδοντική αναμφίβολα αποτελεί μια ιδιαίτερα απαιτητική τεχνική. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ορθοδοντικών αποφεύγουν να βάζουν τα λεγόμενα “εσωτερικά σιδεράκια”. Ελάχιστοι ορθοδοντικοί, λοιπόν, διαθέτουν ενεργή και ουσιαστική ενασχόληση με τις ακίνητες γλωσσικές συσκευές ή την απαραίτητη επαγγελματική κατάρτιση. Επιπλέον, η διάρκεια ενασχόλησης του ορθοδοντικού με τον ασθενή για τις απαιτούμενες ρυθμίσεις της συσκευής είναι αυξημένη σε σχέση με άλλες συσκευές. Πιο συγκεκριμένα, αυτό συμβαίνει επειδή τα εξωτερικά σιδεράκια οι ρυθμίσεις της συσκευής δε διαθέτουν τον ίδιο βαθμό πολυπλοκότητας ενώ στη μέθοδο Invisalign δεν απαιτούνται καν ενδοστοματικές ρυθμίσεις. 

Η 15ετής ενασχόληση του Dr. Εξάρχου με τη Γλωσσική Ορθοδοντική σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες εγγυώνται την αποτελεσματική αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού, ανεξαρτήτως βαθμού δυσκολίας. Πέραν της κατοχής μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης στη Γλωσσική Ορθοδοντική, ο Dr. Εξάρχου διαθέτει περισσότερα από 700 ολοκληρωμένα και εν ενεργεία περιστατικά με τη συγκεκριμένη μέθοδο. Ο αριθμός αυτός τοποθετεί το ορθοδοντικό ιατρείο μεταξύ των κορυφαίων ευρωπαϊκών ιατρείων στη Γλωσσική Ορθοδοντική.

Υπάρχουν περιορισμοί ηλικίας στα σιδεράκια;  

Μια από τις συχνές ερωτήσεις για τα σιδεράκια, είναι αν υπάρχει περιορισμός ηλικίας. Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι ότι φυσικά και δεν υφίσταται κανένας περιορισμός. Μεγάλο ποσοστό ατόμων σήμερα, μεταξύ των οποίων και ορισμένοι οδοντίατροι, θεωρούν ότι η ορθοδοντική παρέμβαση ενηλίκων με σιδεράκια είναι ανέφικτη ή ακόμη και εξαιρετικά παρακινδυνευμένη. Σε αντίθεση με αυτή την κοινή άποψη, δεν υφίσταται τέτοιος περιορισμός στην ορθοδοντική ενηλίκων. Μάλιστα, δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες διαφορές σε σχέση με τη θεραπεία για παιδιά ή εφήβους. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την ορθοδοντική ενηλίκων στη συνέντευξη του Dr. Dr. Εξάρχου.

Ποιο είναι το κόστος της Γλωσσικής Ορθοδοντικής;

Το κόστος διενέργειας της θεραπευτικής παρέμβασης είναι υψηλότερο συγκριτικά με άλλες ορθοδοντικές συσκευές. Το γεγονός αυτό αποτελεί ίσως και το μοναδικό ουσιαστικό μειονέκτημα της μεθόδου. 

Η ιατρική αμοιβή για μια θεραπεία είναι ίδιου μεγέθους τόσο στα εσωτερικά όσο και στα εξωτερικά σιδεράκια. Αυτό οφείλεται στην πολυετή πείρα του ορθοδοντικού ιατρείου μας καθώς και στην ενεργή ενασχόληση που διαθέτει. Συγκεκριμένα διαθέτει περισσότερα από 600 ολοκληρωμένα ή ενεργά περιστατικά. Ως αποτέλεσμα αυτού, ο βαθμός δυσκολίας αντιμετώπισης ενός ορθοδοντικού περιστατικού δεν εξαρτάται από τη μέθοδο παρέμβασης. Το επιθυμητό αποτέλεσμα, λοιπόν, μπορεί να επιτευχθεί εξίσου εύκολα με εξωτερικά ή εσωτερικά σιδεράκια. 

Η διαφορά κόστους της γλωσσικής ορθοδοντικής έγκειται στο εργαστηριακό κόστος, το οποίο είναι αυξημένο στην εσωτερική γλωσσική συσκευή. Συγκεκριμένα, είναι μεγαλύτερο κατά 1.500 περίπου ευρώ ανά γνάθο σε σύγκριση με τα κλασικά σιδεράκια. 

Συχνά, ωστόσο παρουσιάζονται διάφορες περιπτώσεις υπέρογκων χρεώσεων από ορθοδοντικούς. Ουσιαστικά, με αυτό τον τρόπο αναδεικνύεται η έλλειψη εμπειρίας του εκάστοτε ορθοδοντικού με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η προβολή ενός εξωπραγματικού ποσού για την ορθοδοντική θεραπεία αναμφίβολα αποτρέπει τους ενδιαφερόμενους από την επιλογή της γλωσσικής ορθοδοντικής. Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα για να μάθετε περισσότερα για την Αόρατη Ορθοδοντική και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μεθόδου της.

Συχνές Ερωτήσεις Γλωσσική Ορθοδοντική 2

Το αποτέλεσμα της ορθοδοντικής θεραπείας είναι σταθερό;

Πολύ συχνά, παρουσιάζονται περιστατικά τα οποία μετά τη διενέργεια της ορθοδοντικής θεραπείας παρουσίασαν υποτροπή. Χωρίς την απαιτούμενη συγκράτηση η υποτροπή του αποτελέσματος είναι δεδομένη. Η υποτροπή αυτή μπορεί να συγκριθεί κάλλιστα με την εμφάνιση ρυτίδων προσώπου με την πάροδο του χρόνου. Συγκεκριμένα, με την απουσία μακροχρόνιας συντήρησης δεν είναι εφικτή η επίτευξη του μόνιμου επιθυμητού αποτελέσματος. Ο συνωστισμός που εμφανιζόταν πριν την ορθοδοντική θεραπεία στα πρόσθια δόντια, είναι δεδομένο ότι θα εμφανιστεί ξανά μετά την πάροδο της αν δεν υπάρχει κάποιος συγκρατητικός μηχανισμός. Φανταστείτε ένα σενάριο στο οποίο ένας πλαστικός χειρούργος υπόσχεται ότι μετά από μια παρέμβαση δεν θα εμφανιστούν ξανά ρυτίδες. Κάτι τέτοιο φυσικά και θα ήταν παράλογο, αφού η εμφάνιση ρυτίδων στο πρόσωπο με την πάροδο του χρόνου είναι δεδομένη. Αντίστοιχα, ένας ορθοδοντικός δε θα μπορούσε να υποσχεθεί ότι το αποτέλεσμα μιας ορθοδοντικής θεραπείας θα είναι μόνιμο, χωρίς την ύπαρξη μόνιμου συγκρατητικού μηχανισμού. Για την επίτευξη, λοιπόν ενός μόνιμου αποτελέσματος, είναι απαραίτητη η τοποθέτηση σύρματος τιτανίου στην εσωτερική πλευρά των πρόσθιων δοντιών. Με αυτόν τον τρόπο, περιορίζεται η τάση υποτροπής που υφίσταται μόνιμα. Αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός σε σχέση με τις κινητές συσκευές συντήρησης. Τα αντίστοιχα μασελάκια δεν μπορούν να περιορίσουν την υποτροπή εξίσου αποτελεσματικά καθώς χρησιμοποιούνται μόνο κατά τον ύπνο.

Είναι απαραίτητες οι εξαγωγές δοντιών για να ένα όμορφο αποτέλεσμα;

Η διενέργεια εξαγωγών σε υγιή δόντια κρίνεται από διάφορους παράγοντες. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το μέγεθος του συνωστισμού των δοντιών, σε τι βαθμό είναι “πεταχτά” και φυσικά ποια είναι η σχέση μεταξύ των δυο γνάθων.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σε ορισμένα περιστατικά η αποφυγή διενέργειας των απαιτούμενων εξαγωγών μπορεί να έχει πολλά επακόλουθα. Πιθανά αποτελέσματα είναι τα ιδιαίτερα “πεταχτά” δόντια, η απώλεια οδοντικών επαφών κατά τη σύγκλειση και σε συνθήκες μεταγενέστερης εμφάνισης ουλικών υφιζήσεων αλλά και σοβαρά μη αναστρέψιμα περιοδοντικά προβλήματα. 

Από την άλλη μεριά, σε ορισμένα περιστατικά η διενέργεια εξαγωγών οδηγεί σε ένα ανεπιθύμητο αποτέλεσμα. Με την εξαγωγή μπορεί να δημιουργηθεί ένα “κενό”χαμόγελο με απώλεια στήριξης των χειλέων αλλά και τάση επανεμφάνισης μικρών ενοχλητικών κενών στην περιοχή των διενεργηθεισών εξαγωγών. 

Η απόφαση διενέργειας των απαραίτητων εξαγωγών οφείλει να γίνεται από κοινού μεταξύ του ενδιαφερόμενου και του εκάστοτε ορθοδοντικού. Ο ορθοδοντικός οφείλει να ενημερώσει ενδελεχώς τον ενδιαφερόμενο για τα οφέλη και μειονεκτήματα της διενέργειας ή μη εξαγωγών. Γνωρίζοντας, λοιπόν, τα πιθανά οφέλη αναμένεται να προβούν στην λήψη της απόφασης με τους λιγότερους συμβιβασμούς και μειονεκτήματα.