Πλεονεκτήματα της Μεθόδου Spark/Invisalign

Πλεονεκτήματα Spark/Invisalign

 • Απουσία εκτάκτων καταστάσεων από αποκολλημένα σιδεράκια και αιχμηρά σύρματα
 • Απουσία ανάγκης μηνιαίων επισκέψεων. Δυνατότητα ραντεβού ανά 3 ή και περισσότερους μήνες
 • Απουσία μηνιαίων διευθετήσεων/ενεργοποιήσεων στο στόμα. Αντί να αλλάζει ο ορθοδοντικός σύρματα ή/λαστιχάκια ανά μήνα στο ιατρείο, αλλάζετε εσείς οι ίδιοι μεμβράνη ανά 5 ημέρες στο σπίτι
 • Απρόσκοπτη στοματική υγιεινή, δίχως ύπαρξη εσοχών από κολλητά σιδεράκια
 • Απουσία “απαγόρευσης” συγκεκριμένων τροφών (γεγονός που συμβαίνει με τα κολλητά σιδεράκια) όπως σκληρά δημητριακά, παστέλι, ξηροί καρποί, ποπ κορν κτλ.
 • Απρόσκοπτη συνέχιση της θεραπείας Spark ή Invisalign ακόμη και σε περιόδους καραντίνας, στρατιωτικής θητείας, εγκυμοσύνης, επαγγελματικών υποχρεώσεων στο εξωτερικό κτλ., δίχως την πιθανότητα δημιουργίας εκτάκτων καταστάσεων/αναγκών
 • Λιγότερος χρόνος στην οδοντιατρική καρέκλα, δίχως την ανάγκη χρονοβόρων ενεργοποιήσεων όπως συμβαίνει με τις ακίνητες συσκευές και ιδιαίτερα με τα γλωσσικά σιδεράκια
 • Λιγότερα ραντεβού συνολικά στο ιατρείο, αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων
 • Αισθητική σαφώς καλύτερη (διακριτικότερη) θεραπεία από εκείνη με εξωτερικά διάφανα κεραμικά σιδεράκια
 • Δυνατότητα διενέργειας μαγνητικής εγκεφάλου/αυχένα σε περίπτωση έκτακτης ιατρικής ανάγκης/ένδειξης 
 • Δυνατότητα διενέργειας ορθοδοντικής θεραπείας σε φοβικούς ασθενείς, σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη και σε ασθενείς με αλλεργία στο νικέλιο. Γενικότερα η θεραπεία ενδείκνυται σε ασθενείς με ιατρικό ιστορικό που δε θα επέτρεπε τη χρήση ακίνητης συσκευής (“κολλητά σιδεράκια”) ή ιατρικών συνθηκών που καθιστούν την επαναλαμβανόμενη επίσκεψη σε ιατρείο απαγορευτική.
 • Δυνατότητα διενέργειας ορθοδοντικής θεραπείας σε τραγουδιστές και επαγγελματίες πνευστών μουσικών οργάνων
 • Ορθοδοντική παρέμβαση απολύτως συμβατή με τα νέα δεδομένα/ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία του SARS-CoV-2

Μειονεκτήματα Spark/Invisalign

 • Πολύ διακριτική, αλλά μάλλον εμφανής για τρίτους
 • Δραστική όταν βρίσκεται τοποθετημένη στο στόμα, με απόλυτη την ανάγκη συνεργασίας (τουλάχιστον 20 ώρες το 24ωρο)
 • Κάποιες οδοντικές μετακινήσεις δεν είναι εφικτές ή προβλέψιμες δίχως την βοήθεια επικουρικών μέσων (εφαπτήρες ρητίνης, τμηματικά τόξα, ορθοδοντικά εμφυτεύματα κτλ.)
 • Ανάγκη αφαίρεσης της συσκευής κατά την διάρκεια οποιουδήποτε γεύματος και επανατοποθέτησης μετά από αυτό

LABIAL (εξωτερικά σιδεράκια) INVISALIGN (διαφανείς νάρθηκες) LINGUAL (εσωτερικά σιδεράκια)
Αισθητική Σαφώς ορατή για τρίτους Ελάχιστα ορατή/Διακριτική Μη ορατή για τρίτους
Διάρκεια Προσαρμογής 5-6 ημέρες 2-3 ημέρες 10-14 ημέρες
Στοματική υγιεινή Δυσκολότερη/Κίνδυνος ορατών απασβεστώσεων Απρόσκοπτη Δυσκολότερη
Διατροφή Απρόσκοπτη με απαγορεύσεις σκληρών τροφών Απρόσκοπτη/Ανάγκη αφαίρεσης σε κάθε γεύμα Απρόσκοπτη με απαγορεύσεις σκληρών τροφών
Ομιλία Απρόσκοπτη Απαραίτητη προσαρμογή (λίγες μέρες) Απαραίτητη προσαρμογή (λίγες εβδομάδες)
Συνεργασία Καμία ανάγκη συνεργασίας Αποσπώμενη συσκευή/Ανάγκη διαρκούς συνεργασίας Καμία ανάγκη συνεργασίας
Ορθοδοντική μετακίνηση Κανένας περιορισμός Κάποιες μετακινήσεις μόνο σε περιορισμένο βαθμό εφικτές Κανένας περιορισμός
Ραντεβού στο ιατρείο Μηνιαία Ανά 10-12 εβδομάδες Μηνιαία
Έκτακτα/Συμβάματα Πιθανά Κανένα Πιθανά
Κόστος Χαμηλό εργαστηριακό/μέτριο ιατρικό Υψηλό εργαστηριακό/χαμηλό ιατρικό Υψηλό εργαστηριακό/υψηλό ιατρικό
Γλωσσική Ορθοδοντική και Incognito 1

Γλωσσική συσκευή Incognito/WIN Lingualsystems

Πλεονεκτήματα
 • Παντελώς “αόρατη” για τρίτους.
 • Δραστική όλο το 24ωρο, χωρίς την ανάγκη συνεργασίας.
 • Εφικτές όλες οι οδοντικές μετακινήσεις ανεξαρτήτου εύρους και “δυσκολίας” (οποιοδήποτε περιστατικό εξαγωγών, αποκλίσεων μέσης γραμμής κτλ.).
 • Καμία επίπτωση στην καθημερινότητα μετά την αρχική περίοδο προσαρμογής (απουσία ανάγκης αφαίρεσης της συσκευής κατά την διάρκεια του γεύματος. και επανατοποθέτηση μετά από αυτό, σε περίπτωση αντίστοιχης παρέμβασης με νάρθηκες Invisalign)
Μειονεκτήματα
 • Πιθανότητα έκτακτων καταστάσεων (αποκόλληση bracket, ενοχλητικά σύρματα κτλ.).
 • Υποχρεωτική η επίσκεψη στο ιατρείο για όλες τις διευθετήσεις.
 • Ελαφρώς αυξημένος ο χρόνος διευθετήσεων ανά ραντεβού συγκριτικά με τις υπόλοιπες συσκευές.
 • Μεγαλύτερη χρονική διάρκεια προσαρμογής συγκριτικά με τις υπόλοιπες ορθοδοντικές συσκευές.
 • Μικρό ποσοστό ορθοδοντικών με ενεργή ενασχόληση με την συγκεκριμένη τεχνική (κάτω του 10%).
Θεραπευτικά Στάδια Invisalign 7

Μεμβράνες Spark/Invisalign

Πλεονεκτήματα
 • Παντελής απουσία έκτακτων καταστάσεων (αποκόλληση bracket, ενοχλητικά σύρματα κτλ.).
 • Δυνατότητα ορθοδοντικής θεραπείας με ελάχιστες επισκέψεις στο ιατρείο (ιδανικό για όσους επιθυμούν “εξ αποστάσεως” παρέμβαση).
 • Ανύπαρκτος χρόνος διευθετήσεων στο στόμα ανά ραντεβού συγκριτικά με τις υπόλοιπες συσκευές (κυρίως διενέργεια ενδοστοματικών φωτογραφιών ή σάρωσης προόδου).
 • Ελάχιστη η χρονική διάρκεια προσαρμογής συγκριτικά με τις υπόλοιπες ορθοδοντικές συσκευές.
 • Μεγάλο ποσοστό ορθοδοντικών αλλά ακόμη και γενικών οδοντιάτρων με ενεργή ενασχόληση με την συγκεκριμένη τεχνική.
Μειονεκτήματα
 • Πολύ διακριτική, αλλά σαφώς εμφανής για τρίτους.
 • Δραστική όταν βρίσκεται τοποθετημένη στο στόμα, με απόλυτη την ανάγκη συνεργασίας (τουλάχιστον 21 ώρες το 24ωρο).
 • Κάποιες οδοντικές μετακινήσεις δεν είναι εφικτές ή προβλέψιμες δίχως την βοήθεια επικουρικών μέσων (εφαπτήρες ρητίνης, τμηματικά τόξα, ορθοδοντικά. εμφυτεύματα κτλ.)
 • Ανάγκη αφαίρεσης της συσκευής κατά την διάρκεια οποιουδήποτε γεύματος και επανατοποθέτηση μετά από αυτό.