Θεραπευτικά Στάδια Spark & Invisalign

 • Στάδιο 1

  Αρχική ενημέρωση-Λήψη ενδοστοματικών φωτογραφιών και φωτογραφιών χαμόγελου

 • Στάδιο 2

  Συζήτηση σχεδίου θεραπείας - Ενδοστοματική σάρωση των δοντιών για την κατασκευή των μεμβρανών/ναρθήκων

 • Στάδιο 3

  Παράδοση των μεμβρανών/ναρθήκων και συγκόλληση των διακριτικών εφαπτήρων ρητίνης (“κουμπάκια”) στα δόντια

 • Στάδιο 4

  Έλεγχος της πορείας της θεραπείας ανά 6-12 εβδομάδες στο ιατρείο ανάλογα με το περιστατικό και τις συνθήκες. Ο έλεγχος είναι εφικτός και εξ΄αποστάσεως μέσω αποστολής φωτογραφιών τύπου “σέλφι”.

 • Στάδιο 5

  Ενδοστοματική σάρωση μετά την τελευταία μεμβράνη/νάρθηκα είτε για την κατασκευή νάρθηκα συντήρησης, είτε για την αποστολή κάποιων διορθωτικών μεμβρανών/ναρθήκων τελειοποίησης του αποτελέσματος.

Το στάδιο 1 & 2 είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε περιπτώσεις που κάποιος έχει προαποφασίσει την έναρξη ορθοδοντικής θεραπείας με την μέθοδο Spark και Invisalign (πχ. μετά από διενέργεια virtual ενημέρωσης με τον ορθοδοντικό).