Γλωσσική Ορθοδοντική και Incognito 1

Γλωσσική Ορθοδοντική Incognito & WIN

Η γλωσσική ορθοδοντική αποτελεί έναν τρόπο παρέμβασης που θα σας εξασφαλίσει ένα φυσικό ανανεωμένο χαμόγελο. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα που διαθέτει η γλωσσική ορθοδοντική είναι το γεγονός ότι πραγματοποιείται δίχως την ανάγκη αμέριστης συνεργασίας και μάλιστα χωρίς να είναι ορατή σε τρίτους. Πρόκειται για μια συσκευή μόνιμα κολλημένη στη γλωσσική πλευρά των δοντιών. Με αυτόν τον τρόπο η θεραπεία ολοκληρώνεται με πραγματικά αόρατο τρόπο.  Η γλωσσική ορθοδοντική είναι η ιδανική επιλογή για πληθώρα περιστατικών για τα οποία δεν ενδείκνυται η εφαρμογή της μεθόδου Invisalign. Πολλές φορές η χρήση των διαφανών ναρθήκων δεν είναι εφικτή λόγω ιατρικών λόγων. Παραδείγματα τέτοιων περιστατικών είναι τόσο οι περιπτώσεις ύπαρξης έντονης κατακόρυφης υπερκάλυψης των τομέων δίχως ταυτόχρονη ύπαρξη συνωστισμού αλλά και σε περιστατικά με ανάγκη εξαγωγής γομφίων. Ωστόσο, συχνά η γλωσσική ορθοδοντική είναι επιλογή του ίδιου του ενδιαφερόμενου καθώς δεν είναι πάντα δυνατή ή επιθυμητή η αμέριστη συνεργασία εκ μέρους του. Απαραίτητη προϋπόθεση στις παρεμβάσεις Invisalign είναι οι νάρθηκες να βρίσκονται στο στόμα κατ’ ελάχιστο 20 ώρες τη μέρα. Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα για να μάθετε περισσότερα  για την Αόρατη Ορθοδοντική και τις δύο μεθόδους της.
Γλωσσική Ορθοδοντική και Incognito 5-2

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

Στο ορθοδοντικό ιατρείο του Dr. Εξάρχου, οι παρεμβάσεις με τη χρήση γλωσσικής συγκευής εφαρμόζονται με τη χρήση δύο συσκευών. Συγκεκριμένα, για τη διενέργεια των παρεμβάσεων γλωσσικής ορθοδοντικής χρησιμοποιούνται αποκλειστικά εξατομικευμένες συσκευές τύπου Incognito και WIN Lingual Systems. Η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος της παρέμβασης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ποιότητα των συσκευών που χρησιμοποιούνται. Η εμπειρία μας, λοιπόν, μας δίδαξε ότι οι συσκευές γλωσσικής ορθοδοντικής Incognito και WIN Lingual Systems υπερτερούν σημαντικά έναντι όλων των υπολοίπων. Η ποιότητα που προσφέρουν είναι απαράμιλλη σε σχέση με άλλα συστήματα και εξατομικευμένων brackets άλλων κατασκευαστών. Σε αυτές τις δύο συσκευές το εργαστηριακό κόστος που μεταβιβάζεται ασφαλώς στον ενδιαφερόμενο είναι υψηλότερο. Η διαφορά αυτή στο κόστος, ωστόσο έχει αναμφίβολα σημαντικό αντίκτυπο τόσο στη διάρκεια της θεραπείας όσο και στο τελικό αποτέλεσμα. Η χρήση οικονομικών λύσεων όπως οι μη εξατομικευμένες γλωσσικές συσκευές δεν παρέχονται πλέον στο ιατρείο μας, καθώς συχνά υποβιβάζουν σημαντικά την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος.  Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και με τη χρήση εξατομικευμένης ορθοδοντικής συσκευής, μπορεί να μην υπάρξουν τα επιθυμητά αποτελέσματα αν δεν παρέχεται η απαραίτητη φροντίδα από την πλευρά του ενδιαφερόμενου. Για παράδειγμα, η απουσία της δέουσας προσοχής κατά τη μάσηση μπορεί να προκαλέσει συχνές ή επαναλαμβανόμενες αποκολλήσεις bracket. Αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια, την παράταση της χρονικής διάρκειας της θεραπείας. Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί το ιδανικό αποτέλεσμα. Για να αποφευχθούν, λοιπόν, οι έκτακτες επισκέψεις στο ιατρείο λόγω αποκολλήσεων bracket, είναι απαραίτητη η συνεργασία του ενδιαφερόμενου. Θα πρέπει να επιδεικνύει μεγάλη προσοχή κατά τη διαδικασία των γευμάτων, σε όλο το διάστημα της θεραπείας. Με αυτόν τον τρόπο, δε θα υπάρξει παράταση της διάρκειας θεραπείας ενώ δε θα υπάρχει αμφιβολία για την επίτευξη του αναμενόμενου αποτελέσματος.   
Γλωσσική Ορθοδοντική και Incognito 4
Γλωσσική Ορθοδοντική και Incognito 3
Η εμπειρία του ιατρείου μας με τη γλωσσική ορθοδοντική είναι στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Αυτό αποδεικνύεται αδιαμφισβήτητα τόσο από την άνω των 17 ετών ενεργή μας ενασχόληση με τη γλωσσική ορθοδοντική όσο και από άλλους σημαντικούς παράγοντες. Ο ορθοδοντικός Δρ. Φώτης Εξάρχου διαθέτει επίσημο διεθνή ακαδημαϊκό τίτλο εξειδίκευσης στην Γλωσσική Ορθοδοντική, τίτλο που ελάχιστοι ορθοδοντικοί κατέχουν ακόμη και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Συνολικά έχουν αντιμετωπισθεί επιτυχώς περισσότερα από 600 περιστατικά γλωσσικής ορθοδοντικής στο ιατρείο μας. Πρόκειται για έναν αριθμό που μας καθιστά μεταξύ των πρώτων ιατρείων όχι μόνο πανελλαδικά αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Τέλος, το ιατρείο μας έχει λάβει διάκριση ως το κορυφαίο πανελλαδικά με βάση των αριθμό περιστατικών με τη χρήση συσκευής 3Μ Incognito. Κατά συνέπεια, το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι εγγυημένο σε περίπτωση που επιλέξετε το ιατρείο μας για μια θεραπεία γλωσσικής ορθοδοντικής. Δεν θα υπάρξουν δυσάρεστες εκπλήξεις τόσο καθ’όλη τη διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας όσο και αφότου επέλθει το τέλος της.  Στην κατηγορία Gallery μπορείτε να διαπιστώσετε οι ίδιοι τη διαφορά στα περιστατικά με γλωσσική ορθοδοντική πριν και μετά τη διενέργεια της θεραπείας. Παρατηρήστε την αισθητική αλλά και λειτουργική ποιότητα των περιστατικών γλωσσικής ορθοδοντικής. Μήπως ήρθε η ώρα να κάνετε την αρχή με μια επίσκεψη; Αποκτήστε ένα υπέροχο χαμόγελο χωρίς ορατά σε τρίτους σιδεράκια!

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ - ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η γλωσσική ορθοδοντική παρουσιάζει σημαντική διαφορά κόστους σε σύγκριση με άλλες μεθόδους ορθοδοντικής θεραπείας (εξωτερικά σιδεράκια, νάρθηκες Invisalign). Η διαφορά της αμοιβής έγκειται στη διαφορά του εργαστηριακού κόστους. Το εργαστηριακό κόστος της ακίνητης γλωσσικής συσκευής ανέρχεται περίπου στα 1.500 ευρώ ανά γνάθο. Είναι δηλαδή πολλαπλάσια μεγαλύτερο από το αντίστοιχο κόστος για τα κλασικά εξωτερικά σιδεράκια. Ωστόσο, η ιατρική αμοιβή που απαιτείται για την ορθοδοντική θεραπεία τόσο με εξωτερικά όσο και με εσωτερικά σιδεράκια είναι η ίδια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η πολυετής εμπειρία του ιατρείου μας, καθιστά την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος με γλωσσικά σιδεράκια εξίσου εύκολη. Η ιατρική αμοιβή για τη γλωσσική ορθοδοντική, λοιπόν, δε διαφέρει από τη θεραπεία με εξωτερική συσκευή. Επιπλέον, εφόσον δεν προκύπτουν επαναλαμβανόμενα περιστατικά αποκόλλησης bracket (λόγω απουσίας της δέουσας προσοχής) η επίτευξη του αναμενόμενου αποτελέσματος της θεραπείας είναι ίδιας ευκολίας. Οι πληροφορίες αυτές έρχονται σε αντίθεση με συχνά περιστατικά υπέρογκων χρεώσεων που παρουσιάζονται. Στην πραγματικότητα, οι εξωπραγματικές χρεώσεις για τη γλωσσική ορθοδοντική οφείλονται στην έλλειψη της απαραίτητης εμπειρίας του εκάστοτε ορθοδοντικού. Ουσιαστικά, με αυτόν τον τρόπο γίνεται αποφυγή της χρήσης γλωσσικής συσκευής με την πρόφαση του “αυξημένου κόστους”. Μάθετε ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τη γλωσσική ορθοδοντική στην κατηγορία με τις συχνές ερωτήσεις για τα σιδεράκια.
Γλωσσική Ορθοδοντική & Incognito 10
Η γλωσσική ορθοδοντική, λοιπόν, είναι μια ιδανική επιλογή τόσο για ενήλικες όσο και για εφήβους. Ο Dr. Εξάρχου παρέχει υπηρεσίες ορθοδοντικής από το 2006 με κλινική έμφαση στον τομέα της Αισθητική Γλωσσικής Ορθοδοντικής. Μάλιστα, το ορθοδοντικό ιατρείο καθίσταται μεταξύ των κορυφαίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο λόγω του αριθμού ολοκληρωμένων περιστατικών. Πιο συγκεκριμένα, έχουν ολοκληρωθεί περισσότερα από 700 περιστατικά με τη απαιτητική τεχνική της Γλωσσικής Ορθοδοντικής. Η μέθοδος αυτή συνδυάζει μοναδικά εξαιρετικά αισθητικά αλλά και λειτουργικά αποτελέσματα.  Επιπλέον, το ορθοδοντικό ιατρείο κατέχει πιστοποίηση και για τον αριθμό περιστατικών με γλωσσική συσκευή Incognito, η οποία το καθιστά κορυφαίο σε πανελλήνιο επίπεδο. Τέλος, ο Dr. Εξάρχου έχει ολοκληρώσει διεθνές διετές ακαδημαϊκό πρόγραμμα ειδίκευσης στη Γλωσσική Ορθοδοντική στο Πανεπιστήμιο της Βαλένθια στην Ισπανία. Είναι ένας από τους ελάχιστους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μέχρι στιγμής  ο μοναδικός ορθοδοντικός στην Ελλάδα που έχει λάβει τον συγκεκριμένο πανεπιστημιακό τίτλο μεταπτυχιακής ειδίκευσης (διετής αναγνωρισμένος διεθνώς πανεπιστημιακός τίτλος, 60 ECTS Credits).