Πλεονεκτήματα Γλωσσικής Ορθοδοντικής

Γλωσσική Ορθοδοντική - Πλεονεκτήματα

 • Σημαντικό πλεονέκτημα της γλωσσικής ορθοδοντικής είναι η απαράμιλλη αισθητική που προσφέρει, καθώς η γλωσσική συσκευή είναι πλήρως “αόρατη” σε τρίτα άτομα. 
 • Είναι δραστική όλο το 24ωρο ενώ επιπλέον δεν υφίσταται η ανάγκη απρόσκοπτης συνεργασίας
 • Καθιστά εφικτή κάθε οδοντική μετακίνηση χωρίς να υπόκειται σε περιορισμούς εύρους ή “δυσκολίας” (π.χ. Περιστατικά αποκλίσεων μέσης γραμμής, εξαγωγών κτλ. )
 • Απουσιάζουν χειλικές ορατές απασβεστώσεις
 • Η γλωσσική αδαμαντίνη παρουσιάζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα όσον αφορά τη δημιουργία τερηδόνας. Αυτό οφείλεται στη διαφορετική υφή των πρισμάτων της συγκριτικά με τη χειλική επιφάνεια ενώ συμβάλλει περαιτέρω σε αυτό η συνεχής παρουσία σιέλου από τον υπογλώσσιο και υπογνάθιο αδένα
 • Στα περιστατικά υπερσύγκλεισης καθίσταται ευκολότερη η διόρθωση της αυξημένης κατακόρυφης υπερκάλυψης των προσθίων δοντιών
 • Αφότου περάσει η συνήθης αρχική περίοδος προσαρμογής η γλωσσική συσκευή δεν επηρεάζει την καθημερινότητα του ατόμου. Για παράδειγμα, η μέθοδος Invisalign έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση την αμέριστη συνεργασία του ατόμου. Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται η αφαίρεση και η μετέπειτα επανατοποθέτηση της συσκευής για τη διαδικασία των γευμάτων. Ένα από τα πλεονεκτήματα της γλωσσικής ορθοδοντικής είναι το γεγονός ότι δεν επηρεάζεται σε τέτοιο βαθμό η καθημερινότητα του ατόμου
 •  

Γλωσσική Ορθοδοντική - Μειονεκτήματα

 • Η πιθανότητα ύπαρξης έκτακτων περιστατικών είναι αυξημένη.  Παραδείγματα τέτοιων καταστάσεων είναι η αποκόλληση bracket και η ενόχληση από σύρματα που εξέχουν
 • Σε περίπτωση οποιασδήποτε διευθέτησης είναι απαραίτητη η επίσκεψη στο ορθοδοντικό ιατρείο
 • Η χρονική διάρκεια των διευθετήσεων είναι αυξημένη σε σύγκριση με τις υπόλοιπες μεθόδους ορθοδοντικής παρέμβασης
 • Η περίοδος προσαρμογής διαρκεί περισσότερο σε σύγκριση με άλλες συσκευές. Ωστόσο, η περίοδος δυσχέρειας στην ομιλία σπάνια ξεπερνά τις λίγες εβδομάδες
 • Οι περαιτέρω εργαστηριακές εργασίες έχουν ως αποτέλεσμα το κόστος της ορθοδοντικής συσκευής να είναι υψηλότερο
 • Ελάχιστοι επαγγελματίες διαθέτουν την απαραίτητη κατάρτιση πόσο μάλλον την απαιτούμενη εμπειρία για την αντιμετώπιση όλων των δυνητικών περιστατικών γλωσσικής ορθοδοντικής. Για αυτό το λόγο καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη η εύρεση ορθοδοντικού, ο οποίος διαθέτει ενεργή ενασχόληση με το αντικείμενο για οποιοδήποτε περιστατικό ανεξαρτήτως δυσκολίας

Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα για να μάθετε περισσότερα για τη γλωσσική ορθοδοντική αλλά και την αόρατη ορθοδοντική.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Αυξημένο κόστος της συσκευής, λόγω κυρίως των πολλών επιπλέον εργαστηριακών εργασιών.

Δυσχέρεια κατά την ομιλία που παρέρχεται σπανίως το αργότερο μετά από λίγες εβδομάδες.

Δυσκολία ανεύρεσης ιατρού, λόγω μικρού ποσοστού ορθοδοντικών με ενεργή ενασχόληση και την απαιτούμενη κατάρτιση στην συγκεκριμένη τεχνική.

LABIAL (εξωτερικά σιδεράκια) INVISALIGN (διαφανείς νάρθηκες) LINGUAL (εσωτερικά σιδεράκια)
Αισθητική Σαφώς ορατή για τρίτους Ελάχιστα ορατή/Διακριτική Μη ορατή για τρίτους
Διάρκεια Προσαρμογής 5-6 ημέρες 2-3 ημέρες 10-14 ημέρες
Στοματική υγιεινή Δυσκολότερη/Κίνδυνος ορατών απασβεστώσεων Απρόσκοπτη Δυσκολότερη
Διατροφή Απρόσκοπτη με απαγορεύσεις σκληρών τροφών Απρόσκοπτη/Ανάγκη αφαίρεσης σε κάθε γεύμα Απρόσκοπτη με απαγορεύσεις σκληρών τροφών
Ομιλία Απρόσκοπτη Απαραίτητη προσαρμογή (λίγες μέρες) Απαραίτητη προσαρμογή (λίγες εβδομάδες)
Συνεργασία Καμία ανάγκη συνεργασίας Αποσπώμενη συσκευή/Ανάγκη διαρκούς συνεργασίας Καμία ανάγκη συνεργασίας
Ορθοδοντική μετακίνηση Κανένας περιορισμός Κάποιες μετακινήσεις μόνο σε περιορισμένο βαθμό εφικτές Κανένας περιορισμός
Ραντεβού στο ιατρείο Μηνιαία Ανά 10-12 εβδομάδες Μηνιαία
Έκτακτα/Συμβάματα Πιθανά Κανένα Πιθανά
Κόστος Χαμηλό εργαστηριακό/μέτριο ιατρικό Υψηλό εργαστηριακό/χαμηλό ιατρικό Υψηλό εργαστηριακό/υψηλό ιατρικό
Θεραπευτικά Στάδια

Γλωσσική συσκευή Incognito

Πλεονεκτήματα
 • Παντελώς “αόρατη” για τρίτους.
 • Δραστική όλο το 24ωρο, χωρίς την ανάγκη συνεργασίας.
 • Εφικτές όλες οι οδοντικές μετακινήσεις ανεξαρτήτου εύρους και “δυσκολίας” (οποιοδήποτε περιστατικό εξαγωγών, αποκλίσεων μέσης γραμμής κτλ.).
 • Καμία επίπτωση στην καθημερινότητα μετά την αρχική περίοδο προσαρμογής (απουσία ανάγκης αφαίρεσης της συσκευής κατά την διάρκεια του γεύματος. και επανατοποθέτηση μετά από αυτό, σε περίπτωση αντίστοιχης παρέμβασης με νάρθηκες Invisalign)
Μειονεκτήματα
 • Πιθανότητα έκτακτων καταστάσεων (αποκόλληση bracket, ενοχλητικά σύρματα κτλ.).
 • Υποχρεωτική η επίσκεψη στο ιατρείο για όλες τις διευθετήσεις.
 • Ελαφρώς αυξημένος ο χρόνος διευθετήσεων ανά ραντεβού συγκριτικά με τις υπόλοιπες συσκευές.
 • Μεγαλύτερη χρονική διάρκεια προσαρμογής συγκριτικά με τις υπόλοιπες ορθοδοντικές συσκευές.
 • Μικρό ποσοστό ορθοδοντικών με ενεργή ενασχόληση με την συγκεκριμένη τεχνική (κάτω του 10%).
Συχνές Ερωτήσεις: Μέθοδος Invisalign 8

Μεμβράνες Invisalign

Πλεονεκτήματα
 • Παντελής απουσία έκτακτων καταστάσεων (αποκόλληση bracket, ενοχλητικά σύρματα κτλ.).
 • Δυνατότητα ορθοδοντικής θεραπείας με ελάχιστες επισκέψεις στο ιατρείο (ιδανικό για όσους επιθυμούν “εξ αποστάσεως” παρέμβαση).
 • Ανύπαρκτος χρόνος διευθετήσεων στο στόμα ανά ραντεβού συγκριτικά με τις υπόλοιπες συσκευές (κυρίως διενέργεια ενδοστοματικών φωτογραφιών ή σάρωσης προόδου).
 • Ελάχιστη η χρονική διάρκεια προσαρμογής συγκριτικά με τις υπόλοιπες ορθοδοντικές συσκευές.
 • Μεγάλο ποσοστό ορθοδοντικών αλλά ακόμη και γενικών οδοντιάτρων με ενεργή ενασχόληση με την συγκεκριμένη τεχνική.
Μειονεκτήματα
 • Πολύ διακριτική, αλλά σαφώς εμφανής για τρίτους.
 • Δραστική όταν βρίσκεται τοποθετημένη στο στόμα, με απόλυτη την ανάγκη συνεργασίας (τουλάχιστον 21 ώρες το 24ωρο).
 • Κάποιες οδοντικές μετακινήσεις δεν είναι εφικτές ή προβλέψιμες δίχως την βοήθεια επικουρικών μέσων (εφαπτήρες ρητίνης, τμηματικά τόξα, ορθοδοντικά. εμφυτεύματα κτλ.)
 • Ανάγκη αφαίρεσης της συσκευής κατά την διάρκεια οποιουδήποτε γεύματος και επανατοποθέτηση μετά από αυτό.