Θεραπευτικά Στάδια Incognito & WIN

 • Στάδιο 1

  Αρχική ενημέρωση-Λήψη ενδοστοματικών φωτογραφιών και φωτογραφιών χαμόγελου.

 • Στάδιο 2

  Συζήτηση σχεδίου θεραπείας - Ενδοστοματική σάρωση των δοντιών για την κατασκευή της εξατομικευμένης γλωσσικής συσκευής.

 • Στάδιο 3

  Τοποθέτηση/συγκόλληση της εξατομικευμένης ακίνητης γλωσσικής συσκευής στο στόμα και πρόσδεση του πρώτου τόξου/σύρματος στα αγκύλια/brackets.

 • Στάδιο 4

  Έλεγχος της πορείας της θεραπείας ανά 4-8 εβδομάδες  με αλλαγή των συρμάτων ή των ελαστικών προσδέσεων στο ιατρείο ανάλογα με το περιστατικό και τις συνθήκες.

 • Στάδιο 5

  Αφαίρεση της συσκευής, καθαρισμός των δοντιών και συγκόλληση μόνιμου συγκρατητικού τόξου για την αποφυγή υποτροπής του αισθητικού αποτελέσματος.