Μπορεί οποιοδήποτε ορθοδοντικό περιστατικό να αντιμετωπισθεί με διαφανείς μεμβράνες Invisalign;

Στο βίντεο αυτό δίνεται απάντηση στο ερώτημα αν μπορεί οποιοδήποτε ορθοδοντικό περιστατικό να αντιμετωπισθεί με την χρήση διάφανων μεμβρανών Invisalign. Ενώ λοιπόν είναι εφικτή μια τέτοια παρέμβαση για την πλειοψηφία των περιστατικών, υπάρχουν περιπτώσεις που αυτό καθίσταται μη σκόπιμο. Ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις; Η απάντηση στο βίντεο…

Invisalign και 5ετής εγγύηση αποτελέσματος

Γνωρίζατε ότι η εταιρεία Invisalign δίνει την δυνατότητα κατασκευής απεριόριστου αριθμού μεμβρανών για 5 χρόνια μετά την έναρξη ενός περιστατικού (πακέτο comprehensive); Αυτό μεταφράζεται για… Read More

Διενέργεια παρουσίασης στο Συνέδριο της Μεσογειακής…

Invisalign Diamond Provider

For every case where clear aligners represent a clear indication our clear choice is Invisalign…… Read More